Szkoła podstawowa w Goleszowie

 

Rada Rodziców


14 września 2021 r. został wybrany nowy skład Rady Rodziców. Gratulujemy !!!
Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Hanna Kozieł
Z-ca przewodniczącej: Tomasz Sembol,
Skarbnik: Olga Smoleń
Sekretarz: Anna BujokKonto Rady Rodziców:
BS Cieszyn O/Goleszów
84 8113 1020 2002 0048 8358 0001

Wysokość składki na Radę Rodziców
w roku szkolnym 2021/2022 ustalono na kwotę
80 zł na pierwsze dziecko,
40 zł na drugie i kolejne.

Prosimy o wpłaty i za wszystkie z góry dziękujemy.